Àrea Social

del nostre club

ACCIONS

Des de la seva fundació a l’any 2004, en el CE Vila Olímpica totes les famílies estem obligades a fer una aportació al fons d’acció social cada any. Es destina a finançar totes les activitats de l’àrea social, beques per famílies amb pocs recursos econòmics i ajudes per anar a disputar torneigs per Nadal, Setmana Santa i Estiu. Aquesta aportació es pot fer pagant cada mes un quota addicional de 5 euros en concepte d’ajuda al fons social.

Codi ètic
Des del inici d’aquest projecte, hem avançat en el nostre procés d’obtenció del Segell de Garantia Ètica per a entitats esportives. Comptant amb l’orientació dels consultors del Projecte SES, hem complert els passos inicials atenent a la metodologia estipulada. Ara, el nostre repte és consolidar i seguir avançant en aquest projecte tan ambiciós davant del creixement del nostre Club en els últims anys.
QUÈ ÉS?

El Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu el club, i estableix conseqüentment un conjunt d’orientacions per a que la conducta de tots els seus membres respongui a aquests fonaments ètics. La finalitat del Codi Ètic és promoure i garantir de manera eficaç la pràctica ètica de tots els seus membres, d’acord amb els principis d’actuació del club:

● El respecte per a tots els que fan possible la pràctica esportiva: els companys/es, entrenadors/es, equip rival, àrbitres, afició; pares/mares, empleats/ades, col·laboradors/es i directiva del club.

● L’esforç personal i el treball en equip.

● El joc net i l’acceptació de les normes que regeixen la pràctica esportiva.

Pretén ser un instrument que serveixi a tots els membres del club (esportistes, entrenadors/es, pares/mares, òrgan directiu, empleats/des, col·laboradors/es i tot el col·lectiu de socis/sòcies) per a la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits: entrenament i competició esportiva, convivència i treball d’equip, comportament de l’afició, i gestió en el camp de l’esport.

COM S’APLICA?

El codi ètic s’aplica, en primer lloc des de la prevenció:

● Lectura i signatura de la declaració d’acceptació i compromís de compliment amb el codi ètic per part de tots els socis/sòcies, esportistes i tècnics del club en el moment de l’alta.

● Difusió d’informació amb articles al web i publicacions en RRSS en matèria d’ètica, així com mitjançant pancartes al camp i vestidors.

● Programes formatius per a tècnics.

● Promoció mitjançant accions per a la formació integral dels esportistes, que fomenten valors de manera transversal en els entrenaments i partits.

● Seguiment de les actes de partit per detectar accions contràries al codi ètic i posar en marxa mesures per tal de reconduir la situació.

La intervenció s’inicia quan un membre del club (esportista, soci/sòcia o tècnic) comet una acció que incompleix greument el codi ètic. La informació es rebuda per la Comissió Ètica, la qual decidirà de manera unànime la millor manera de procedir per tal de reconduir la situació. Té una vocació mediadora, de manera que procurarà atendre els possibles conflictes que en matèria ètica es produeixin amb objectivitat, fonament i el propòsit d’una resolució òptima per a les parts implicades, sempre prioritzant el benefici dels nens i nenes i joves esportistes del club.

Se segueixen uns protocols d’actuació, on es consulta la Comissió Ètica la mediació o accions possibles que contribueixin a la reflexió i el diàleg constructiu amb la persona implicada, amb el proposit de reconduir l’actitud o situació. Serà només en el cas d’evolució negativa o màxima gravetat que el cas es podrà derivar a la Junta directiva per acordar una resolució.

QUI GESTIONA?

La Comissió Ètica es l’encarregada de vetllar per el compliment del codi. Està configurada per quatre membres, pertanyents als següents col·lectius del club:

● Coordinadora de la Comissió Ètica: Raquel del Águila

● Representant de la Junta Directiva: Miguel Molina

● Representant de l’Equip Tècnic: Albert Borrega

● Consultor intern: Alex Corres

● Consultor extern: Fundació Itinerarium

Vols parlar amb la comissió ètica? Fes click aquí:

ses@gmail.com

Més informació del Projecte SES – Fundació Itinerarium:

Veure Projecte SE

      Comissió Ètica

     Email: cevo.ses@gmail.com

     Telèfon oficines: 93.390.92.15

     Coordinadora Ètica

     Raquel de Águila  637.017.417

Qualsevol membre del club disposarà de dos canals principals de comunicació amb la Comissió Ètica. A través dels quals, qualsevol membre del Club podrà presentar les seves qüestions i suggeriments en matèria ètica, així com la informació sobre incidències en trobades esportives o en altres àmbits de convivència entre els membres del Club

● Correu electrònic:  cevo.ses@gmail.com

● Comunicació personal amb els membres de la Comissió Ètica

Per signar el document del codi ètic pots accedir aquest enllaç:  https://forms.gle/vQVRRRUcU3uYyy7T8

 

SUBVENCIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA temporada 2020/2021

Qui pot sol·licitar la subvenció?
El pare/mare/tutor/tutora d’un infant o adolescent amb una edat compresa entre els 6 (nascut el 2011) i els 17 anys, que resideixi amb la seva unitat familiar a la ciutat de Barcelona. A més, també cal que la renda per membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a 12.000€/any.

Quan puc demanar la subvenció?

El termini de presentació de sol·licituds serà del 22 de setembre al 9 d’octubre de 20(ambdós dies inclosos).

Com haig de sol·licitar la subvenció?

1. Demaneu el formulari de sol·licitud de subvenció al club.

2. Ompliu el formulari amb el suport de l’entitat, que us facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud.

3. Presenteu la sol·licitud telemáticament.

4. Quina documentació haig d’aportar juntament amb la sol·licitud? (Tota la informació per tramitar la sol·licitud està a https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_302069

-DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor que realitza la inscripció).

-Llibre de família on figura l’infant que s’inscriu i el full dels progenitors. En el cas d’infants nascuts fora del país, passaport de l’infant o passaport del pare o del mare on constin les dades de l’infant o la fotocòpia de la partida de naixement del país originari. En el cas que el tutor/a no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.

-Declaració de la renda del 2019 de la unitat familiar: la pàgina on consten els membres de la unitat familiar, el full resum de rendiments i deduccions, i el document d’ingrés i devolució segellat per l’entitat bancària o delegació d’Hisenda corresponent. Tant si hi ha obligació de fer Declaració de la Renda com no, és imprescindible que es justifiquin els ingressos de tots els membres majors de 18 anys. En aquest últim cas, caldrà acreditar els ingressos dels membres de la unitat familiar amb la documentació de que es disposi (full de salari, certificat d’ingressos, certificat d’atur, etc.)

Com sabré si m’han atorgat la subvenció?
El resultat de l’atorgament o denegació de la subvenció es comunicarà a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o bé d’un correu electrònic, sempre i quan hagueu facilitat aquestes dades de contacte en el moment de presentar la sol·licitud. Si no faciliteu aquestes dades, haureu de consultar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Què haig de fer quan rebi la confirmació de l’atorgament de la subvenció?
Us heu d’adreçar novament a l’entitat per confirmar la inscripció i signar el full de justificació inicial que l’entitat ha de presentar a l’Ajuntament per confirmar que les persones beneficiàries de les subvencions s’han inscrit i participen a l’activitat.

Més informació:

Oficina del club: 93.390.92.15 ó diana.diaz@cevilaolimpica.com

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad