fbpx

Àrea Social

del nostre club

ACCIONS

Des de la seva fundació a l’any 2004, en el CE Vila Olímpica totes les famílies estem obligades a fer una aportació al fons d’acció social cada any. Es destina a finançar totes les activitats de l’àrea social, beques per famílies amb pocs recursos econòmics i ajudes per anar a disputar torneigs per Nadal, Setmana Santa i Estiu. Aquesta aportació es pot fer pagant cada mes un quota addicional de 5 euros en concepte d’ajuda al fons social.

Codi ètic
Des del inici d’aquest projecte, hem avançat en el nostre procés d’obtenció del Segell de Garantia Ètica per a entitats esportives. Comptant amb l’orientació dels consultors del Projecte SES, hem complert els passos inicials atenent a la metodologia estipulada. Ara, el nostre repte és consolidar i seguir avançant en aquest projecte tan ambiciós davant del creixement del nostre Club en els últims anys.
QUÈ ÉS?

El Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu el club, i estableix conseqüentment un conjunt d’orientacions per a que la conducta de tots els seus membres respongui a aquests fonaments ètics. La finalitat del Codi Ètic és promoure i garantir de manera eficaç la pràctica ètica de tots els seus membres, d’acord amb els principis d’actuació del club:

● El respecte per a tots els que fan possible la pràctica esportiva: els companys/es, entrenadors/es, equip rival, àrbitres, afició; pares/mares, empleats/ades, col·laboradors/es i directiva del club.

● L’esforç personal i el treball en equip.

● El joc net i l’acceptació de les normes que regeixen la pràctica esportiva.

Pretén ser un instrument que serveixi a tots els membres del club (esportistes, entrenadors/es, pares/mares, òrgan directiu, empleats/des, col·laboradors/es i tot el col·lectiu de socis/sòcies) per a la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits: entrenament i competició esportiva, convivència i treball d’equip, comportament de l’afició, i gestió en el camp de l’esport.

COM S’APLICA?

El codi ètic s’aplica, en primer lloc des de la prevenció:

● Lectura i signatura de la declaració d’acceptació i compromís de compliment amb el codi ètic per part de tots els socis/sòcies, esportistes i tècnics del club en el moment de l’alta.

● Difusió d’informació amb articles al web i publicacions en RRSS en matèria d’ètica, així com mitjançant pancartes al camp i vestidors.

● Programes formatius per a tècnics.

● Promoció mitjançant accions per a la formació integral dels esportistes, que fomenten valors de manera transversal en els entrenaments i partits.

● Seguiment de les actes de partit per detectar accions contràries al codi ètic i posar en marxa mesures per tal de reconduir la situació.

La intervenció s’inicia quan un membre del club (esportista, soci/sòcia o tècnic) comet una acció que incompleix greument el codi ètic. La informació es rebuda per la Comissió Ètica, la qual decidirà de manera unànime la millor manera de procedir per tal de reconduir la situació. Té una vocació mediadora, de manera que procurarà atendre els possibles conflictes que en matèria ètica es produeixin amb objectivitat, fonament i el propòsit d’una resolució òptima per a les parts implicades, sempre prioritzant el benefici dels nens i nenes i joves esportistes del club.

Se segueixen uns protocols d’actuació, on es consulta la Comissió Ètica la mediació o accions possibles que contribueixin a la reflexió i el diàleg constructiu amb la persona implicada, amb el proposit de reconduir l’actitud o situació. Serà només en el cas d’evolució negativa o màxima gravetat que el cas es podrà derivar a la Junta directiva per acordar una resolució.

QUI GESTIONA?

La Comissió Ètica es l’encarregada de vetllar per el compliment del codi. Està configurada per quatre membres, pertanyents als següents col·lectius del club:

● Coordinador de la Comissió Ètica: Albert Tarrés

● Representant de la Junta Directiva: Miguel Molina

● Representant de l’Equip Tècnic: Albert Borrega

● Consultor intern: Alex Corres

● Consultor extern: Fundació Itinerarium

Vols parlar amb la comissió ètica? Fes click aquí:

albert.tarres@cevilaolimpica.com

      Comissió Ètica

     Email: albert.tarres@cevilaolimpica.com

     Telèfon oficines: 93.390.92.15

     Coordinador Ètica

     Albert Tarrés

Qualsevol membre del club disposarà de dos canals principals de comunicació amb la Comissió Ètica. A través dels quals, qualsevol membre del Club podrà presentar les seves qüestions i suggeriments en matèria ètica, així com la informació sobre incidències en trobades esportives o en altres àmbits de convivència entre els membres del Club

● Correu electrònic:  albert.tarres@cevilaolimpica.com

● Comunicació personal amb els membres de la Comissió Ètica

Per signar el document del codi ètic pots accedir aquest enllaç:  https://forms.gle/vQVRRRUcU3uYyy7T8

 

Protocol per a l’assetjament i abús sexual  del CE Vila Olímpica

Aquest protocol esdevé un procediment per actuar davant de situacions d’assetjament i abús sexual, que es puguin donar per part o cap a socis i personal del CE Vila Olímpica. Aquest document s’ha elaborat tenint en compte la realitat del Club, protocols d’altres clubs veïns i seguint les recomanacions de la Guia de detecció de l’abús sexual infantil en l’àmbit esportiu per a professionals (Consell Superior d’esports i Unicef), el Protocol realitzat pel Consell Superior d’Esports i el protocol realitzat per la RFEF.

#ElVilaMoltMesQueEsport #ELVilaEspaiSegur

SUBVENCIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA temporada 2022/2023

Qui pot sol·licitar la subvenció?
  • Els infants han d’estar preinscrits a l’activitat en una ENTITAT HOMOLOGADA. El Club Esportiu Vila Olímpica és una entitat homologada.
  • Siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, igual o inferior a 10.000€/anuals.
  • La unitat familiar estigui EMPADRONADA i resideixi a la ciutat de Barcelona. Excepte en el cas de necessitats especials, tot i estar empadronats a Barcelona hauran d’estar escolaritzats a la ciutat.
  • Els infants han de tenir entre 6 i 17 anys (o iniciar el primer curs de primària) en el moment de fer la sol·licitud. En cas d’incapacitat intel·lectual, l’edat s’amplia fins als 19 anys.

Quan puc demanar la subvenció?

El termini de presentació de sol·licituds serà del 14 de setembre al 6 d’octubre de 2022. (únicament telemàtic)

Altres dates:

  • 13 de setembre: Publicació de la convocatòria de subvencions.
  • 16 de novembre: Comunicació de la resolució d’atorgament a les famílies (Enviament d’SMS).

Com sabré si m’han atorgat la subvenció?

El resultat de l’atorgament o denegació de la subvenció es comunicarà a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o bé d’un correu electrònic, sempre i quan hagueu facilitat aquestes dades de contacte en el moment de presentar la sol·licitud. Si no faciliteu aquestes dades, haureu de consultar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Més informació:

Oficina del club: 93.390.92.15 ó diana.diaz@cevilaolimpica.com